Home Tags Google

Tag: google

Lookalike audiences

Lookalike audiences giúp bạn tiếp cận tới những người giống như những khách hàng hiện tại của bạn, nhằm phục vụ cho nhu cầu...

Google Doubleclick

Google Doubleclick là nền tảng quảng cáo cao cấp của Google cho phép người dùng kết hợp các mạng quảng cáo phù hợp với...

BigQuery

BigQuery là một công cụ của Google Developers cho phép bạn chạy truy vấn siêu nhanh của các tập dữ liệu lớn. Bạn có thể...

Ads Data Hub

Ads Data Hub - Trung tâm dữ liệu quảng cáo: nhằm giúp nhà quảng cáo thu thập thông tin chi tiết hơn từ chiến...

Lifetime value viết tắt LTV

Lifetime value (viết tắt LTV): là công cụ đo lường doanh thu cơ bản, đánh giá giá trị của mỗi ứng dụng cũng như...

Google My Business

Google My Business là thuật ngữ chỉ nhận dạng công khai của một doanh nghiệp với Google. Bằng cách khai báo Google My Business,...

Google Bowling

Google Bowling – Cố gắng hạ thấp các trang web của các đối thủ cạnh tranh trong bảng xếp hạng của Google. Việc này...

Google AdSense

Google AdSense là một dịch vụ quảng cáo của Google. Người viết web hay thậm chí là cả blog có thể đăng ký vào...

Google Display Network viết tắt GDN

Google Display Network (viết tắt GDN: Quảng cáo mạng nội dung) cho phép các nhà quảng cáo đặt banner, flash trên các trang mạng...

Url Builder

Url Builder giúp bạn thêm thông số vào URL bạn sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo tùy chỉnh qua email hoặc dựa...

SEO

DMCA.com Protection Status