Home Social Media

Owned media

952

Owned media (truyền thông sở hữu): là những kênh mà thương hiệu có thể quảng bá thuộc sở hữu của mình, bao gồm các trang fanpage trên mạng xã hội như kênh fanpage trên Facebook hay Youtube

SHARE