Sau sự kiện ra mắt thành công của Influence Chain vào chiều ngày 04/02 ở Nhà hát Mastercard, Marina Bay Sands tại Singapore vừa qua cho thấy tầm quan trọng của Singapore là trung tâm của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á, về ảnh hưởng của nền kinh tế.

Với sức sống tràn đầy của Công nghệ Blockchain sẽ biến sức ảnh hưởng thành giá trị thực và cùng với hệ thống sinh thái của Influence Chain tạo ra hiệu ứng gợn sóng trong việc thúc đẩy tài năng và giá trị cá nhân của những người có ảnh hưởng thông qua quá trình phát triển một loạt các ứng dụng để tạo sự thân mật giữa những người ủng hộ và những người có ảnh hưởng nhờ vào việc khuyến khích, việc mua lại, việc lập quỹ và làm phong phú thêm các tương tác theo mức độ ứng dụng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.