Check in là hành động nhập địa điểm hiện tại của bạn hoặc một ai đó vào một “ứng dụng xác định địa điểm” trên các thiết bị di động như Facebook, Google Plus, Zalo, Foursquare… để báo cho bạn bè trong mạng xã hội biết vị trí hiện tại của mình.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.