Home Brand Management

Buying decision hay Purchase decision

1129

Buying decision hay Purchase decision: là quá trình khách hàng trải qua trước khi quyết định mua một sản phẩm. Nó có thể được xem như là một quá trình đặc biệt của việc phân tích chi phí -lợi ích.

SHARE