Home Brand Management

Brand Earnings

539

Brand Earnings – Thu nhập từ thương hiệu: Đó chính là những dòng tiền hay bất cứ nguồn thu nhập nào mà người ta tin rằng thương hiệu đem lại cho bất kỳ công ty nào sở hữu nó.

SHARE