Home Tags Marketing Automation

Tag: Marketing Automation

Real-time Segmentation là gì

Real-time Segmentation - phân đoạn theo thời gian thực: hoạt động chống lại việc truyền dữ liệu khi dữ liệu đi vào hệ thống theo thời gian thực.

Data onboarding là gì?

Data onboarding là quá trình chuyển dữ liệu ngoại tuyến sang môi trường trực tuyến cho các nhu cầu tiếp thị

Phân tích RFM là gì ?

RFM  viết tắt của 03 từ recency, frequency, monetary: đây là một kỹ thuật phân tích được sử dụng để xác định lượng khách nào là khách hàng tốt nhất

Email warm-up – Tăng tỉ lệ email marketing vào Inbox

Email warm-up là một quá trình “hâm nóng” địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ email marketing và tên miền của khách hàng được dùng cho việc gửi thông điệp đến người dùng qua email

Browser Push Notification viết tắt BPN

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một...

SEO

Keyword

Linking Domain Age

SEOer

Crawl

Linkability

DMCA.com Protection Status