Home Tags ITunes

Tag: iTunes

In-App Purchases

In-App Purchases: thực chất là một tính năng được tích hợp trên những ứng dụng, game trên các nền tảng di động hoặc máy...

Installations

Installations: là tổng số lần ứng dụng của bạn được cài đặt từ Apple Store trên thiết bị iOS chạy 8.0 trở lên. Ứng...

App Units

App Units: được Apple định nghĩa là số lần tải ứng dụng lần đầu tiên trên chợ ứng dụng Apple Store tính theo tài...
Edit with Live CSS