Home Brand Management

Warm & Cool market

1374

Warm market – Thị trường ấm áp được sử dụng trong cả Sales và tiếp thị trực tiếp (Direct Marketing). Trong tiếp thị trực tiếp nó cũng tương tự như sử dụng cụm từ “phép tiếp thị “, cũng là tiêu đề của một cuốn sách bán chạy nhất của Seth Godin . Trong Sales và tiếp thị trực tiếp (Direct Marketing), Warm market của bạn được biết đến là những người mà bạn biết, có thể là bạn bè, người thân và khách hàng hiện tại, thậm chí cả việc giới thiệu được cho là ấm.

Cool market – Thị trường lạnh: đề cập đến khách hàng tương lai hoặc khách hàng tiềm năng của một người bán hàng.

SHARE