Home e-Commerce

Upsell

1036

Upsell: Một phần của một kênh bán hàng khi người dùng đã mua một sản phẩm. Bạn cố gắng bán thêm cho họ một cái gì đó với giá cao hơn.

SHARE