Home Brand Management

Television Commercial Message viết tắt TVCM

1113

Television Commercial Message viết tắt TVCM: Thương điệp truyền hình, thường bao gồm cả tiết mục chương trình mà chủ quảng cáo cung cấp (Time CM)

 

SHARE