• Revenue Management System viết tắt RMS

  Revenue Management System viết tắt RMS: được tạm dịch là Hệ thống Quản trị doanh thu (khách sạn). Đây là khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Hiện nay chỉ có các khách sạn 4-5 sao quốc tế đang ứng dụng Quản trị doanh thu trong các khách...
 • Property Management System viết tắt PMS

  Property Management System viết tắt PMS: là hệ thống quản lý trên nền máy tính giúp thực hiện mọi thao tác quản lý một cách dễ dàng các thuộc tính, thông tin cá nhân, thiết bị, văn bản hợp đồng và bao gồm cả việc bảo dưỡng. Tất cả...
 • MySQL

  MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có...
 • Structured Query Language viết tắt SQL

  Structured Query Language viết tắt SQL hay ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so...
 • Ads Data Hub

  Ads Data Hub – Trung tâm dữ liệu quảng cáo: nhằm giúp nhà quảng cáo thu thập thông tin chi tiết hơn từ chiến dịch của họ trên toàn màn hình đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ads Data Hub là giải pháp không chỉ dành...
 • RESTful

  REST (Representational State Transfer) đã được chọn sử dụng rộng rãi thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL. Bằng chứng quan trọng của sự thay đổi này chính là việc các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mạng 2.0 như Yahoo,...
 • Javascript Object Notation viết tắt JSON

  Javascript Object Notation viết tắt JSON, đây là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được, bạn có thể sử dụng lưu nó vào một file, một record trong CSDL rất...