• GraphQL

  GraphQL là Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012 cung cấp giao thức chung cho phép giao tiếp giữa client và server để cập nhật và lấy dữ liệu. Client truy vấn đến máy chủ GraphQL bằng các truy vấn với đặc điểm: format của dữ...
 • Augmented Reality (viết tắt AR)

  Augmented Reality (viết tắt AR) – Thực tế tăng cường: là một công nghệ mới, đang được phát triển và chắc chắn sẽ trở thành một ngành kinh doanh / công nghiệp mới trong tương lai. Thực tế, công nghệ AR đã được đưa vào các bộ...
 • Virtual reality (viết tắt VR)

  Virtual reality (viết tắt VR): Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo: là thuật ngữ miêu tả một môi trường được giả lập bởi con người. Các môi trường giả lập này là hình ảnh do con người chủ động thiết kế qua các ứng dụng...
 • Digital Field Marketing (viết tắt DFM)

  Theo dự đoán của Microsoft, tới năm 2020 sẽ có 50 tỷ thiết bị kết nối được đưa vào sử dụng và trung bình 1 người sở hữu khoảng 4 thiết bị công nghệ(1), họ đã và đang dành nhiều thời gian hơn vào chúng. Thử thách đặt ra cho các...
 • Microsoft Power BI

  Microsoft Power BI là tập các phần mềm, dịch vụ, ứng dụng và kết nối cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cho mục đích tổng hợp, lập báo cáo, biểu diễn dữ liệu trực quan và xuất bản báo cáo dữ liệu lên môi trường web rất...
 • Business Intelligence viết tắt BI

  Business Intelligence viết tắt BI giúp các công ty tổ chức và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Giải pháp BI giúp công ty thu thập dữ liệu từ nội bộ công ty (dịch vụ khách hàng, marketing, bán hàng…) cũng như...
 • Revenue Management System viết tắt RMS

  Revenue Management System viết tắt RMS: được tạm dịch là Hệ thống Quản trị doanh thu (khách sạn). Đây là khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Hiện nay chỉ có các khách sạn 4-5 sao quốc tế đang ứng dụng Quản trị doanh thu trong các khách...
 • Property Management System viết tắt PMS

  Property Management System viết tắt PMS: là hệ thống quản lý trên nền máy tính giúp thực hiện mọi thao tác quản lý một cách dễ dàng các thuộc tính, thông tin cá nhân, thiết bị, văn bản hợp đồng và bao gồm cả việc bảo dưỡng. Tất cả...