• SEM (Search Engine Marketing)

    SEM là viết tắt của thuật ngữ Search Engine Marketing dịch sang tiếng việt có nghĩa là “Marketing trên công cụ tìm kiếm”. Hiểu chính xác thì SEM là 1 hình thức online marketing, áp dụng vào các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo … SEM...