Home Tags Content

Tag: Content

Recency of Content Updates

Recency of Content Updates: Cập nhật nội dung mới nhất. Google Caffeine ủng hộ những nội dung được cập nhật gần đây. Để làm...

Google Caffeine

Google Caffeine là hệ thống đánh chỉ mục mới của Google. Hệ thống này sẽ loại bỏ hoàn toàn tư tưởng “ sống lâu...

Content Length

Content Length -Độ dài của nội dung. Bài viết với nội dung dài được đánh giá cao hơn một bài viết ngắn, hời hợt.

Duplicate content

Duplicate content là thuật ngữ nói nên sự trùng lặp nội dung trên một website hoặc nhiều website. Khi website có các nội dung...

SEO

Sponsored Links

Internet Directory

Meta Language

URL Path

PR of Linking Page

DMCA.com Protection Status