Home Tags Content

Tag: Content

Spun

Spun – Khi một bài viết được định dạng với các đánh dấu trộn.

DMCA Complaints

DMCA Complaints - Khiếu nại DMCA: Google sẽ giảm thứ hạng các trang bị dính khiếu nại DMCA.

Digital Millennium Copyright Act viết tắt DMCA

Digital Millennium Copyright Act (viết tắt DMCA) hay chúng ta thường gọi là Luật bảo vệ bàn quyền tác giả. Đây là luật của...

References and Sources

References and Sources: Tham khảo và nguồn. Trích dẫn tài liệu tham khảo và các nguồn, như tài liệu nghiên cứu làm, có thể...

Multimedia

Multimedia: Hình ảnh, video và các yếu tố đa phương tiện khác có thể hoạt động như một tín hiệu về chất lượng nội...

Syndicated Content

Syndicated Content: Nội dung cung cấp thông tin. Là nội dung trên trang gốc? Nếu nó chỉnh sửa hoặc sao chép nội dung từ một...

Supplemental index

Supplemental index là những trang web được Google đánh dấu khi chưa có mục đích sử dụng trang web đó và độ tin tưởng...

Grammar and Spelling

Grammar and Spelling: Ngữ pháp và chính tả. Ngữ pháp và chính tả đúng là một tín hiệu cho thấy đấy là một trang...

Historical Updates Page Updates

Historical Updates Page Updates: Lịch sử cập nhật. Bao lâu thì nên cập nhật nội dung của page? Hàng ngày, hàng tuần? Tần xuất...

Magnitude of Content Updates

Magnitude of Content Updates: Tầm quan trọng của cập nhật nội dung. Việc chỉnh sửa và thay đổi nội dung cũng được đánh giá...

SEO

SEOer

Mobile Optimized

Repeat Traffic

Mobile-first

DMCA.com Protection Status