Home Tags Chatbot

Tag: chatbot

Natural Language Processing viết tắt NLP

Natural Language Processing viết tắt NLP (liên quan trong chatbot): NLP là công cụ phân tích một lời nói Utterance và trích xuất các...

Conversational UI

Conversational UI (liên quan trong chatbot): Là giao diện giao tiếp với con người, hoặc là viết tay, hoặc là thông qua lời nói...

Entity hay Entities

Entity (liên quan trong chatbot): Là các thực thể bổ nghĩa cho một ý định. Vẫn ví dụ trên, “show me yesterday’s financial news”, thì...

Intent

Intent (liên quan trong chatbot): đơn giản là ý định của người dùng cuối, những ý định này được chuyển tải bởi người dùng...

Utterances

Utterances (liên quan trong chatbot): Đây là những gì mà người dùng nói ra. Ví dụ, một người dùng gõ: “Show me yesterday’s financial...

Chatbot

Về cơ bản, Chatbot là một hình thức thô sơ của phần mềm trí tuệ nhân tạo. Nó hoạt động độc lập, có thể...

Automation

Automation – Tự động hoá một nhiệm vụ phải làm bằng tay với một bot, ví dụ như điền thông tin cuả bạn vào...

SEO

DMCA.com Protection Status