Home Brand Management

Street advertising

619

Street advertising – Quảng cáo đường phố: Việc sử dụng vỉa hè và đồ nội thất đường phố để tạo ra không gian truyền thông cho thương hiệu để đưa thông điệp của họ lên đường phố theo cách tiếp cận hiệu quả về chi phí.

SHARE