Home e-Commerce

Stock Keeping Unit viết tắt SKU

764

Stock Keeping Unit (viết tắt SKU) Được xem như mã sản phẩm, dễ nhớ, thay vì id loằng ngoằn nhằm phục vụ cho công việc quản lý kho.

SHARE