Home Search Engine Marketing

Social Share

768

Social Share – Chia sẻ xã hội: Khi một người sử dụng chia sẻ trang web của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội. Ví dụ họ đang bấm vào một nút like, tweet hoặc đăng nó trên Google+.

SHARE