Home Production

Sidebar

995

Sidebar là là thanh nội dung đặt bên cạnh nội dung chính phía bên trái hoặc phải, và thường có chiều rộng nhỏ hơn nội dung chính. Thông thường các widget sẽ được đặt trên sidebar.

SHARE