Home Brand Management

Share of wallet viết tắt SOW

1963

Share of wallet viết tắt SOW – Chia sẻ ví tiền là một phương pháp khảo sát được sử dụng trong quản lý hiệu suất nhằm giúp các nhà quản lý hiểu được số tiền kinh doanh mà một công ty nhận được từ các khách hàng cụ thể.

Một định nghĩa phổ biến khác là: Chia sẻ ví tiền là phần trăm (“chia sẻ”) chi phí của khách hàng (“ví”) cho một sản phẩm dành cho công ty bán sản phẩm. Các công ty khác nhau chống lại cổ phần họ có của một ví của khách hàng, tất cả cố gắng để có được càng nhiều càng tốt. Thông thường, các công ty khác nhau không bán sản phẩm tương tự mà phụ thuộc lẫn bổ sung.

Chia sẻ ví tiền thường được sử dụng trong ngành tài chính ngân hàng để mô tả sự chia sẻ của khách hàng. Sự gia tăng thị phần của khách hàng là một cân nhắc quan trọng để tăng giá trị suốt đời của khách hàng. Lý do là khách hàng duy trì và đang phát triển rẻ hơn so với việc mua khách hàng mới.

Forte Consultancy cho biết: “Phần trăm chi tiêu của khách hàng với một công ty nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đối với một nhà bán lẻ khí, đó là số lần một khách hàng nhất định đổ đầy bình xăng xe vào một tháng tại các máy bơm riêng của chúng tôi chia cho tổng số lần khách hàng đó lấp đầy bình xăng xe của họ trong suốt tháng. Vì vậy, một khách hàng nạp đầy bình xăng xe bốn lần một tháng với ba trong số đó điền vào một cửa hàng bán lẻ gas đang cho đại lý bán lẻ gas 75% cổ phần trong ví của họ.”

SHARE