Home PR Communication

Public Relations viết tắt PR

1008

Public Relations (viết tắt PR) có nghĩa là Quan hệ công chúng. Bản chất của nghề quan hệ công chúng là cải thiện cái nhìn của 01 nhóm hay cộng đồng về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ. Nhân viên PR phải có khả năng thuyết phục.

PR dùng để giải quyết khuyển hoảng truyền thông cho công ty / thương hiệu là tốt nhất.

SHARE