Outlet là một thuật ngữ để chỉ loại cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng tồn kho, hàng giảm giá. Được coi là một loại hình mua sắm rất phổ biến trên thế giới, nhằm “giải quyết” nhanh lượng hàng qua mùa của những nhãn hiệu tên tuổi với giá rất mềm. Ở nước ngoài, Outlet thường là những chuỗi cửa hàng tầm trung, chuyên bán các loại đồ hiệu chính cống “giạt ra” từ các trung tâm mua sắm thông thường với giá cả thấp hơn từ 30% – 70%. Hàng hóa ở đây chủ yếu đã qua mùa, hoặc bị lỗi không đáng kể (vì hàng mắc lỗi lớn đã bị QC bỏ ra từ khâu sản xuất khá nghiêm ngặt)…

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.