Ogvily & Mather Group viết tắt OMG: tên một tập đoàn quảng cáo quốc tế hàng đầu.

Ogilvy & Mather là một công ty quốc tế chuyên về quảng cáo, marketing và quan hệ công chúng có trụ sở tại Manhattan, và là một bộ phận của tập đoàn WPP. Nó hoạt động với 450 văn phòng tại 161 thành phố của 120 quốc gia trên toàn thế giới với khoảng 18.000 nhân viên.

OgilvyCulture được thành lập vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011 với các sản phẩm văn hóa khác nhau cho thị trường. Social@Ogilvy và Ogilvy Youth là các bộ phận được tách ra vào năm 2012 để cung cấp các phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ tiếp thị giới trẻ.

Chi nhánh Quan hệ công chúng Ogilvy (OPR) là một chi nhanh quan hệ công chúng toàn cầu với các công ty con thuộc sở hữu riêng của nó:

  • Mind Resource: Mua lại vào năm 2011 tại Hồng Kông Công ty truyền thông chăm sóc sức khỏe Mind Resource Consulting
  • Healthcare Limited. Được thành lập vào năm 2007, Mind Resource là một công ty truyền thông về chăm sóc sức khỏe.
    Feinstein Kean Healthcare: Được thành lập vào năm 1987, Feinstein Kean Healthcare
  • Một công ty con trước đây, Dudley-Anderson-Yutzy, đã được mua lại bởi công ty trong năm 1983 và được nhập vào OPR chính thức năm 1988.

Năm 2005, Ogilvy PR mua lại một công ty vận động hành lang của đảng Cộng hòa gọi là Công ty liên bang Nhóm LLC. Công ty sau đó trở thành của cả hai đảng, và tên của nó đã được thay đổi thành Ogilvy Government Relations. OGR hoạt động từ cùng tòa nhà văn phòng của công ty mẹ ở Washington DC. Năm 2010 Ogilvy Government Relations đã trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Ogilvy & Mather. OGR có tổng thu nhập vận động hành lang hơn 21 triệu USD trong 2009. Doanh thu này đã đưa OGR thành công ty vận động hành lang lớn thứ 7 ở Hoa Kỳ. OGR được coi là 10 công ty dịch vụ tài chính vận động hành lang trong top các cuộc tranh luận cải cách pháp lý năm 2010. Khách hàng lớn của công ty bao gồm Blackstone Group, Highstar Capital, the Poker Players Alliance, Chevron Corporation, và Verizon Communications. Nhân viên và vận động hành lang OGR tặng hơn 230,000 USD cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa chính và Đảng Dân chủ, chính trị gia và PAC trong chu kỳ bầu cử năm 2008.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.