Home Brand Management

Nippon Hoso Kyokai viết tắt NHK

603

Nippon Hoso Kyokai viết tắt NHK: Hiệp Hội Truyền Thanh Truyền Hình Nhật Bản, đài chính phủ là một đài phát thanh truyền hình công cộng của Nhật Bản.

NHK được thành lập năm đúng dịp đầu năm mới 1926 theo mô hình của đài truyền hình BBC của Anh bởi sự hợp nhất của đài Phát thanh Tokyo (thành lập năm 1924) và các đài của thành phố Nagoya và Osaka. Chương trình phát thanh đầu tiên của Nhật được phát sóng năm 1925, chương trình truyền hình đầu tiên năm 1953, chương trình truyền hình màu bắt đầu năm 1960.

SHARE