Home Brand Management

Nielson Television Index viết tắt NTI

549

Nielson Television Index viết tắt NTI: Phúc trình của hãng Nielson Japan gồm những con số về tỷ lệ thính thị của người xem, truyền hình ghi chép bởi máy đo Audimeter.

 

SHARE