Home Marketing technology/Technical

Mixed reality viết tắt MR

1041

Theo Wikipedia: Mixed reality viết tắt MR – Thực tế hỗn hợp đôi khi được gọi là thực tế lai: là sự kết hợp của các thế giới ảo thực và thế giới ảo để tạo ra các môi trường và hình ảnh hóa mới, nơi các vật thể vật lý và kỹ thuật số cùng tồn tại và tương tác trong thời gian thực. Thực tế hỗn hợp diễn ra không chỉ trong thế giới vật chất hay thế giới ảo, nhưng là một kết hợp của thực tế và thực tế ảo , bao gồm cả tăng cường thực tế và tăng cường tính ảo thông qua công nghệ nhập vai . Hệ thống thực tế hỗn hợp đầu tiên cung cấp bao quát, âm thanh và cảm ứng bao gồm Nền tảng Thiết bị ảo được phát triển tại Phòng thí nghiệm Armstrong của Không lực Hoa Kỳ vào đầu những năm 1990.

Mixed reality viết tắt MR – Thực tế hỗn hợp tăng cường: thiết lập trạng thái cảm nhận của con người về môi trường thực tế được tăng cường thêm thực thể ảo do máy tính tạo ra theo các cấp độ khác nhau. Sự hòa trộn hai môi trường thực và ảo (virtual object) để tạo nên một môi trường mới trong sự cảm nhận của con người, tại đó các vật thể vật lý và vật thể ảo cùng tồn tại, tương tác lẫn nhau trong thời gian thực (real-time). Khái niệm MR nằm trong chuỗi xác lập trạng thái Mixed Reality Continuum (Paul Milgram đưa ra năm 1994). Trên sơ đồ chuỗi MR Continuum, Paul Milgram đã miêu tả chuỗi trạng thái nối tiếp từ Thực đến Ảo, theo đó Môi trường thực và môi trường ảo thuần nhất mà chúng ta vẫn thường biết nằm ở 2 cực (đầu mút) của chuỗi trạng thái này, khoảng giữa (bao gồm sự pha trộn các cấp độ Real và Virtual) gọi là Mixed Reality. Hiện nay, trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, khi nói đến công nghệ MR chúng ta cần hiểu nó bao hàm cả 2 khái niệm VRAR (MR=VR+AR) và tùy theo các cấp độ tăng cường thực thể ảo.

Từ những năm 60, công nghệ MR đã ra đời và hỗ trợ hiệu quả các ngành khoa học kỹ thuật như: Hàng không, quốc phòng, truyền hình, phẫu thuật y tế, thương mại…

SHARE