Home Brand Management

Medium

729

Medium (Media) : Môi thể truyền thông, thường chỉ những phương tiện truyền đạt tin tức cho đại chúng. “Phương tiện” dùng để chỉ hình thức (nghĩa tĩnh) trong khi “môi thể” hàm ý nội dung lẫn hình thức (nghĩa động)

 

SHARE