Leads Generation: Chỉ công việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng (còn gọi là khách hàng đầu mối): là việc xây dựng danh sách người tiêu dùng quan tâm hoặc có thể bị hấp dẫn bới sản phẩm hay dịch vụ của một công ty nào đó. Quá trình này thường được thiết lập với mục đích tạo ra khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch Marketing chọn lựa. Dữ liệu khách hàng tiềm năng thường được kết hợp với quản lý khách hàng tiềm năng – Lead Management để chuyển Tiềm năng thành Khách hàng thông qua các kênh mua.

Leads (Khách hàng tiềm năng/Khách hàng đầu mối): Là những khách hàng ghé thăm website, blog của bạn và để lại một ít thông tin (họ tên, địa chỉ email số điện thoại…) để bạn có thể liên lạc lại nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ mà không mua bán một sản phẩm cụ thể nào.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.