Internet Network Information Center (viết tắt InterNIC) – Trung tâm thông tin mạng Internet: Tổ chức chịu trách nhiệm nhận đăng ký và duy trì các tên miền .com, .edu, .gov, .net, và .org.

InterNic chịu sự quản lý của Network Solutions Inc.

Đây chính là nơi bạn đến để đăng ký tên miền cho riêng mình. Việc đăng ký tên miền rất đơn giản, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc đăng ký trực tiếp tại Network Solutions hoặc sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền của chúng tôi.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.