International Advertising Association viết tắt IAA – Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế: là một trong những đối tác chiến lược độc nhất vô nhị, mang lại lợi ích chung cho tất cả các lĩnh vực trong toàn bộ truyền thông tiếp thị từ các nhà quảng cáo tới các công ty truyền thông đến các cơ quan để chỉ đạo các công ty tiếp thị cũng như các cá nhân.

IAA đã trở thành nhà vô địch thương hiệu, bởi vì tất cả các yếu tố tạo ra danh tiếng của một thương hiệu đòi hỏi sự tự do phát triển mà không có những hạn chế và lý do.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.