Home Digital Marketing

Intelligent Things

764

Intelligent Things: nói đến việc sử dụng AImachine learning (máy học) để tương tác một cách thông minh hơn với mọi người và môi trường xung quanh. Một số điều thông minh sẽ không tồn tại nếu không có AI nhưng những người khác lại là những thứ hiện tại (ví dụ như một máy ảnh) mà AI tạo ra thông minh (tức là một máy ảnh thông minh). Những thứ này hoạt động bán tự động hoặc tự chủ trong một môi trường không được giám sát trong một khoảng thời gian nhất định hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ bao gồm máy hút chân không tự lái hoặc xe nông nghiệp tự trị. Khi công nghệ phát triển, AI và machine learning (máy học) sẽ ngày càng xuất hiện trong nhiều đối tượng/thương hiệu khác nhau, từ thiết bị chăm sóc sức khoẻ thông minh đến các robot thu hoạch tự động cho các trang trại.

Khi những điều thông minh tăng lên, hãy mong đợi sự thay đổi từ những thứ thông minh độc lập thành một loạt những thứ thông minh hợp tác. Trong mô hình này, nhiều thiết bị sẽ làm việc cùng nhau, hoặc độc lập hoặc với đầu vào của con người. Lực lượng hàng đầu của khu vực này đang được quân đội sử dụng, đang nghiên cứu việc sử dụng các máy bay không người lái để tấn công hoặc bảo vệ các mục tiêu quân sự. Điều này hiển nhiên trong thế giới tiêu dùng trong ví dụ mở đầu trình diễn tại CES, sự kiện điện tử tiêu dùng.

SHARE