Home Marketing technology/Technical

Intelligent Digital Mesh

972

Intelligent Digital Mesh là sự kết hợp của 03 yêu tố Intelligent + Digital + Mesh (theo Gartner). Gói gọn cho những người khổng lồ trong kinh doanh, giúp bao quát các chủ đề đề cập đến các lĩnh vực khác nhau của trọng tâm. Và làm chủ các lĩnh vực này là rất quan trọng để thực hiện các xu hướng dự báo biến đổi, sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo và quản lý các kết nối đó.

  • Intelligent – Thông minh: Làm thế nào AI xâm nhập vào hầu như mọi công nghệ và với một tập trung định hướng tốt, có thể cho phép nhiều hệ thống năng động, linh hoạt và có khả năng tự trị hơn.
  • Digital – Kỹ thuật số : Trộn các thế giới ảo và thực để tạo ra một môi trường kết nối được tăng cường và kết nối kỹ thuật số.
  • Mesh : Các kết nối giữa một nhóm người, doanh nghiệp, thiết bị, nội dung và dịch vụ đang mở rộng để mang lại kết quả kỹ thuật số.

SHARE