Identity viết tắt ID: khoảng thời gian của đài truyền hình dùng để thông tin riêng của họ nhưng bán một phần cho hãng quảng cáo để phóng thương điệp.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.