Households Using Television viết tắt HUTs – Tỷ lệ hộ gia đình xem truyền hình trong một khung thời gian xác định (có bật TV): là một thuật ngữ có liên quan đến xếp hạng truyền hình. Nó chủ yếu được sử dụng trong Nghiên cứu Thị trường, Lập kế hoạch và Mua sắm Truyền thông… Thuật ngữ HUT trước đây được sử dụng bởi Nielsen Media Research để xác định số lượng nhà truyền hình sử dụng một hoặc nhiều máy truyền hình trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: nó được sử dụng để tính toán người xem trung bình xem truyền hình trong khoảng thời gian trung bình trong khoảng thời gian 15 phút hoặc trong phút trung bình của một chương trình cụ thể.

HUT là tỷ lệ phần trăm của tất cả các hộ gia đình truyền hình xem truyền hình tại bất kỳ thời điểm nào. Nó khác với Rating vì nó tính toán mô hình xem hoàn chỉnh chứ không phải là chương trình cụ thể.

Công thức:

  • HUT x Share = Rating (HH)
  • Rating (HH) / HUT = Share
  • Rating (HH) / Share = HUT

Một phần của chương trình trong số khán giả được tính dựa trên mức độ HUT. Nếu một chương trình chiếm 20%, có nghĩa là 20% số hộ gia đình sử dụng TV của họ điều chỉnh theo chương trình đó.

Tuy nhiên, tổng các xếp hạng trung bình trong một khoảng thời gian nhất định có thể cao hơn HUT do xem trong các hộ gia đình có truyền hình nhiều lần. Nếu một hộ gia đình đang xem hai chương trình, nó được tính cho mỗi xếp hạng chương trình, nhưng chỉ một lần đối với HUT.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.