Home Brand Management

Hook

497

Hook: tiết mục truyền hình”câu khách” như trò chơi thi đố (contest, quiz) để khơi gợi sự chú ý của khán thính giả đến thương hiệu hoặc sản phẩm.

SHARE