Hook: tiết mục truyền hình”câu khách” như trò chơi thi đố (contest, quiz) để khơi gợi sự chú ý của khán thính giả đến thương hiệu hoặc sản phẩm.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.