Home Marketing technology/Technical

Head-mounted Display viết tắt HMD

1162

Head-mounted Display viết tắt HMD – màn hình hiển thị gắn trên thiết bị: là một thiết bị hiển thị, đeo trên đầu hoặc là một phần của một mũ bảo hiểm, mà có một quang hiển thị nhỏ ở phía trước của một (một mắt HMD ) hoặc mỗi mắt (ống kính HMD). HMD có nhiều mục đích bao gồm chơi game, hàng không, kỹ thuật và y học. VD dễ nhìn thấy nhất là kính thông minh Google Glass.

Ngoài ra còn có màn hình hiển thị trên đầu (Optical head-mounted display viết tắt OHMD), màn hình hiển thị có thể đeo có thể phản chiếu các hình ảnh được chiếu và cho phép người dùng xem qua nó.

SHARE