Home Brand Management

Halation

135

Halation: hiện tượng ánh sáng đèn chiếu phản xạ tán loạn làm cho không thấy chính xác hình thù của vật thể được thu hình.

 

SHARE