Home Brand Management

Gimmick

760

Gimmick: người giúp ý kiến, chỉ vẽ cách thức và thủ thuật nho nhỏ, khéo léo để trợ giúp thực hiện những màn khó khăn.

SHARE