Home Brand Management

Foreign Consumer Culture Positioning viết tắt FCCP

660

Foreign Consumer Culture Positioning viết tắt FCCP – Cá biệt hoá thương phẩm trong bối cảnh văn hoá quốc tế: đó là trường hợp mặt hàng tên tuổi Gucci đối với người tiêu thụ Hoa Kỳ, trà Trung Quốc đối với người tiêu thụ Nhật Bản.

SHARE