Home Brand Management

Familarity Rating

272

Familarity Rating viết tắt F Rating: phương pháp bình điểm tập quán xem truyền hình để biết khán thính giả thường xem đến mức độ nào.