Home Social Media

Facebook pixel

1734

Facebook pixel là công cụ phân tích cho phép bạn đánh giá hiệu quả của quảng cáo bằng cách tìm hiểu hành động mà mọi người thực hiện trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng dữ liệu pixel để:

  • Đảm bảo quảng cáo đang được hiển thị với đúng người
  • Tạo đối tượng quảng cáo
  • Mở khóa các công cụ quảng cáo bổ sung của Facebook

Thiết lập Facebook pixel bằng cách đặt mã pixel trên tiêu đề trang web. Khi ai đó truy cập trang web của bạn và thực hiện hành động (như hoàn thành giao dịch mua), Facebook pixel sẽ được kích hoạt và báo cáo hành động này. Bằng cách này, bạn sẽ biết khi khách hàng thực hiện hành động và có thể tiếp cận lại khách hàng đó thông qua quảng cáo trên Facebook trong tương lai.

LỢI ÍCH

Bạn có thể sử dụng dữ liệu thu thập được từ việc theo dõi Facebook pixel theo một số cách để tinh chỉnh chiến lược quảng cáo trên Facebook. Với Facebook pixel, bạn có thể:

Tiếp cận đúng người: Tìm kiếm khách hàng mới hoặc những người đã truy cập một trang cụ thể hoặc đã thực hiện hành động mong muốn trên trang web của bạn. Ngoài ra, tạo Đối tượng tương tự để tiếp cận nhiều người giống khách hàng tốt nhất của bạn hơn.

Tăng doanh số: Thiết lập phương thức đặt giá thầu tự động để nhắm mục tiêu những người có nhiều khả năng thực hiện hành động mà bạn quan tâm hơn, chẳng hạn như mua hàng.

Đo lường kết quả quảng cáo:Tìm hiểu mức độ thành công của quảng cáo bằng cách xem kết quả trực tiếp có được từ quảng cáo. Bạn có thể xem thông tin như chuyển đổi và doanh số. 

Để xem toàn bộ hướng dẫn từng bước về cách tạo Facebook pixel, thêm pixel vào trang web hoặc sửa đổi pixel có sẵn, hãy truy cập Hướng dẫn thiết lập Facebook pixel.

SHARE