Home Brand Management

End-user

2269

End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng của một sản phẩm / dịch vụ / thương hiệu. VD: sữa cho bé, người mua là bà mẹ, và bé là người sử dụng cuối cùng.

SHARE