Home Brand Management

Director Reel

864

Director Reel: Các tác phẩm của Director do Production House giới thiệu để Agency (công ty quảng cáo) và Client (khách hàng nhãn hàng) chọn ai bỏ ai để chọn làm đạo diễn cho TVC.

SHARE