Digital Twins – Bộ đôi kỹ thuật số: đề cập đến bản sao kỹ thuật số của tài sản vật lý, quy trình và hệ thống có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Các đại diện kỹ thuật số cung cấp cho cả các yếu tố và sự năng động của một thiết bị Internet of Things vận hành và sống như thế nào trong suốt vòng đời của nó.

Digital Twins tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning) và phân tích phần mềm với dữ liệu để tạo mô hình mô phỏng số sống cập nhật và thay đổi khi các đối tượng vật lý thay đổi. Một cặp đôi kỹ thuật số liên tục học hỏi và cập nhật từ nhiều nguồn để mô tả trạng thái gần thời gian thực, điều kiện làm việc hoặc vị trí của nó. Hệ thống học tập này, học từ chính nó, sử dụng cảm biến dữ liệu truyền tải các khía cạnh khác nhau của điều kiện hoạt động; từ các chuyên gia con người, chẳng hạn như các kỹ sư có kiến ​​thức về lĩnh vực ngành sâu và có liên quan; từ các máy tương tự khác; từ các đội máy khác tương tự; và từ các hệ thống lớn hơn và môi trường mà nó có thể là một phần của. Một cặp đôi kỹ thuật số cũng tích hợp dữ liệu lịch sử từ việc sử dụng máy tính trong quá khứ vào yếu tố mô hình số của nó.

Trong các ngành công nghiệp khác nhau, cặp sinh đôi đang được sử dụng để tối ưu hóa hoạt động và duy trì tài sản vật lý, hệ thống và quy trình sản xuất. Họ là một công nghệ hình thành cho Internet công nghiệp của sự vật, nơi vật thể vật lý có thể sống và tương tác với các máy khác và người gần như.

Một ví dụ về cách cặp song sinh kỹ thuật số được sử dụng để tối ưu hóa máy móc là bảo trì các thiết bị phát điện như tuabin phát điện, động cơ phản lực và đầu máy xe lửa.

Một ví dụ khác của cặp song sinh kỹ thuật số là việc sử dụng mô hình 3D để tạo đồng hành kỹ thuật số cho các đối tượng vật lý. Nó có thể được sử dụng để xem tình trạng của vật thể vật lý thực tế, cung cấp một cách để chiếu các vật thể vật lý vào thế giới số. Ví dụ, khi cảm biến thu thập dữ liệu từ một thiết bị kết nối dữ liệu cảm biến có thể được sử dụng để cập nhật một “đôi kỹ thuật số” bản sao của nhà nước của thiết bị trong thời gian thực. Thuật ngữ “thiết bị bóng tối – device shadow” cũng được sử dụng cho khái niệm về một cặp đôi kỹ thuật số. Bộ đôi kỹ thuật số có nghĩa là bản sao hiện tại và chính xác của tài sản và trạng thái của đối tượng vật lý, bao gồm hình dạng, vị trí, cử chỉ, trạng thái và chuyển động.

Digital Twins cũng có thể được sử dụng để theo dõi , chẩn đoán và dự báo để tối ưu hóa hiệu suất và sử dụng tài sản. Trong lĩnh vực này, dữ liệu cảm quan có thể được kết hợp với dữ liệu lịch sử, chuyên môn của con người và đội tàu và mô phỏng học tập để cải thiện kết quả của prognostics.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.