Home e-Commerce

Deposit

705

Deposit – Khoản đảm bảo thanh toán: Là khoản tiền được giữ lại tại ngân hàng để phòng ngừa những trường hợp rủi ro xảy ra.

SHARE