Home Brand Management

Daytime Serial

716

Daytime Serial: chương trình chương hồi, ngắn, chiếu trong này (kịch ngắn, giáo dục hay dính líu đến cuộc sống thường nhật). Mục đích nhắm khán thính giả phụ nữ nên còn gọi là Women’s Serial.

SHARE