Home Product Marketing

Customer-segment pricing

839

Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng mục tiêu của sản phẩm/dịch vụ / thương hiệu

SHARE