Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer data platform viết tắt CDP) là một loại phần mềm khép kín tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ thống khác. Dữ liệu được lấy từ nhiều nguồn, được sàng lọc và kết hợp để tạo một hồ sơ khách hàng. Dữ liệu có cấu trúc này sau đó được cung cấp cho các hệ thống tiếp thị khác. Theo Gartner, nền tảng dữ liệu khách hàng đã phát triển từ nhiều thị trường trưởng thành, “bao gồm quản lý chiến dịch đa kênh, quản lý thẻ và tích hợp dữ liệu.” Thị trường CDP hiện là một ngành công nghiệp trị giá 300 triệu đô la và dự kiến ​​sẽ đạt 1 tỷ đô la vào năm 2019.

Khả năng đáp ứng

Ngoài ra, một số CDP cung cấp các chức năng bổ sung như phân tích đo lường hiệu suất tiếp thị, mô hình dự đoán, tiếp thị nội dung và Quản lý chiến dịch doanh nghiệp.

Điểm chung giữa các CDP

  • quản lý tiếp thị
  • thống nhất, liên tục, cơ sở dữ liệu duy nhất cho hành vi, hồ sơ và dữ liệu khác của khách hàng, từ bất kỳ nguồn bên trong hoặc bên ngoài
  • định danh nhất quán liên kết tất cả dữ liệu của khách hàng
  • vàcó thể truy cập bởi các hệ thống bên ngoài và được cấu trúc để hỗ trợ các nhu cầu của nhà tiếp thị về quản lý chiến dịch, phân tích tiếp thị và kinh doanh thông minh.

Nền tảng quản lý dữ liệu (DMP) thu thập dữ liệu kỹ thuật số và web ẩn danh. CDP thu thập dữ liệu được gắn với một cá nhân có thể nhận dạng. Người dùng CDP có thể tận dụng trí thông minh để cung cấp nội dung và truyền tải được cá nhân hóa hơn.

Kho dữ liệu hoặc hồ dữ liệu thu thập dữ liệu, thường là từ cùng một nguồn và có cùng cấu trúc thông tin. Mặc dù thông tin này có thể được tổng hợp theo cách thủ công, nhưng không loại hệ thống nào cung cấp độ phân giải nhận dạng cần thiết để xây dựng chế độ xem khách hàng hợp nhất. Kho dữ liệu thường được cập nhật theo các khoảng thời gian theo lịch trình trong khi CDP truy cập vào và cung cấp dữ liệu có sẵn trong thời gian thực. Trong thực tế, hầu hết các CDP sử dụng các công nghệ giống như các hồ dữ liệu; sự khác biệt là CDP có các tính năng tích hợp để xử lý bổ sung để làm cho dữ liệu có thể sử dụng được, trong khi một hồ dữ liệu có thể không.

Hệ thống tự động hóa tiếp thị

CDP về cơ bản là khác nhau về thiết kế và chức năng khi so sánh với các hệ thống tự động hóa tiếp thị, mặc dù CDP cung cấp một số chức năng của hệ thống tiếp thị và nền tảng tương tác với khách hàng. Các công cụ CDP được thiết kế để nói chuyện với các hệ thống khác. Họ giữ lại các chi tiết từ các hệ thống khác mà công cụ tham gia hoặc tự động hóa không có. Điều này có giá trị để phân tích xu hướng, phân tích dự đoán và các khuyến nghị có thể tận dụng dữ liệu lịch sử.

Phân khúc khách hàng

Nền tảng dữ liệu khách hàng cho phép các nhà tiếp thị thực sự phân đoạn dữ liệu của họ ở mức sâu. Phân khúc khách hàng vượt trội có nghĩa là nhà tiếp thị có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng chi tiết và chi tiết nhất mà không cần phải liên tục cố gắng và làm cho khách hàng phù hợp với các khuôn mẫu được xác định trước. Phân khúc khách hàng thực sự có nguồn gốc từ chính khách hàng. Điều này có nghĩa là các nhà tiếp thị cần một hệ thống cung cấp chế độ xem dữ liệu thống nhất và được cá nhân hóa. Nền tảng dữ liệu khách hàng là giải pháp của nhà tiếp thị để phân khúc dữ liệu khách hàng thực sự.

THỬ THAM GIA TRẢI NGHIỆM DEMO:

Chúng tôi có thể giúp bạn xem qua hệ thống tự động hóa tiếp thị, Smartech – Marketing Automation, và thảo luận một số yêu cầu, giải đáp thắc mắc thông qua 45 phút online demo. Hãy điền thông tin để đội ngũ tư vấn của chúng tôi liên lạc.

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.