Sau khi tìm hiểu, thu thập đầy đủ thông tin từ phía khách hàng về sản phẩm, dự án v.v.. ,chúng ta cần tóm tắt và xác định rõ các nội dung, mục tiêu quan trọng, viết chúng ra để xây dựng chiến lược sáng tạo cho phát triển dự án. Đó được gọi là Creative Brief.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.