Home Brand Management

Creative Brief

1349

Sau khi tìm hiểu, thu thập đầy đủ thông tin từ phía khách hàng về sản phẩm, dự án v.v.. ,chúng ta cần tóm tắt và xác định rõ các nội dung, mục tiêu quan trọng, viết chúng ra để xây dựng chiến lược sáng tạo cho phát triển dự án. Đó được gọi là Creative Brief.

SHARE